Emniyet Teşkilat Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri