Devlet Memurları Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri