Deniz İş Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri