Damga Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri