Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri