Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri