Borçlar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri