Belediye Gelirleri Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri