Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri