Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun.