Bankalar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri