Avukatlık Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri