Askeri Hakimler Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri