Askeri Ceza Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri