Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri