Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri