Arama Sonuçları

Sonuçlar yeni tarihten eski tarihe doğru sıralanmıştır.

Tarih Sayı Konu
02.11.2011 28103 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
02.11.2011 28103 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
01.11.2011 28102 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
14.09.2011 28054 ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
17.08.2011 28028 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
08.06.2011 27958 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
08.06.2011 27958 GÜMRÜK PERSONELİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
08.06.2011 27958 DOĞU ANADOLU PROJESİ, DOĞU KARADENİZ PROJESİ VE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
08.06.2011 27958 KALKINMAYA İLİŞKİN BAZI KURULLAR HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
08.06.2011 27958 SOSYAL HİZMETLER ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME