657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamla- Rının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname