241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname