10/10/1984 Tarihli Ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname