Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi