Kit’Lerin Görevlendirilmelerine İlişkin Karar Talepleri İle İlgili