Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Taşınmazların Tasarruf İşlemleri İle İlgili