2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları İle İlgili