Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar (Karar Sayısı: 818)