Verimlilik Artırıcı Proje Bedeli Ve Destek Oranı İle Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik Yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli Ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 819)