Van İlinde Bulunan Bazı Alanların Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirildiği Alan Olarak Belirlenmesine İlişkin 26/9/2016 Tarihli Ve 2016/9301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1662)