Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2254)