Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (Tki) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Konya İli Sınırları İçerisindeki Bazı Taşınmazların Tki Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2014)