Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf Ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1898)