Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 Kv Gölpazarı Trafo Merkezi Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 61)