Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti İle Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’De Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Yürürlük Tarihinin 8 Aralık 2019 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1818)