Türkakım Kara Kısmı-2 Gaz Boru Hattı Projesi Kapsamında Tekirdağ Ve Kırklareli İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:29)