Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video Ve Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışındaki Görsel Ve/Veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus Ve 2020 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1841)