Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2019 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler Ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 380)