Strateji Ve Bütçe Başkanlığının Teşkilatlanması Tamamlanıncaya Kadar İlgili Kanunlarda Cumhurbaşkanına Veya Cumhurbaşkanlığına Verilen Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlık Ve Uygulamasına İlişkin Görev Ve Yetkilerin Hazine Ve Maliye Bakanı Veya Hazine Ve Maliye Bakanlığınca Kullanılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5)