Söke Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2204)