Rize İçmesuyu Projesi (Dokap) Kapsamındaki Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1280)