Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 453)