Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 300)