Müşterek Taarruz Uçağı Sisteminin Performansa Dayalı Lojistik Anlayışıyla İdame-İşletmesinde Uygulanacak Taşınır Mal?Yönetimi Usul Ve Esasları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 498)