Kütahya İli, Aslanapa İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 995)