Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkındaki 18/5/2009 Tarihli Ve 2009/15001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Eki Telsiz Ücretleri Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 78)