Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi Amacıyla Kosgeb Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350)