Kılavuzluk Ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu Ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payı Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 329)