Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) - Geçiş Dönemi Desteği Ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2012 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına 2 No’Lu Ekin Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 35)