Karamürsel Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kocaeli Ve Bursa İllerinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından?Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1932)