Karakurt Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Manisa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1973)