İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İstanbul-2)’Nin Sınır Ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1275)