İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları Ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları İle Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)